Защо двигателната активност е важна за развитието на детето?

Автор: Дени Христова
29 Mарт, 2023
Има много изследвания по темата, за това какви аспекти от развитието на децата от ранна възраст се повлияват от авигателната му активност. В по-голямата си степен през годините данните заявяват пряка връзка между степента на двигателна активност и физическото, когнитивно, емоционално и дори езиково развитие на бебето. Ето някои от акцентите, които могат да бъдат изведени:

1) Физическо развитие:
 
 
Груби двигателни умения: Когато бебетата участват във физически дейности, които включват големи мускули, като пълзене, ходене и бягане, те развиват груби двигателни умения. Тези умения са от съществено значение за много ежедневни дейности, като седене изправено, изкачване на стълби и носене на предмети.
Фини двигателни умения: Двигателната активност също помага на бебетата да развият фини двигателни умения, които включват малките мускули на ръцете и пръстите им. Докато играят с играчки и предмети, те се научават да ги манипулират и хващат, което е важно за умения като писане, рисуване и използване на прибори.
 
Сензорно развитие: Физическата активност също помага на бебетата да развият своите сетивни умения. Докосвайки и изследвайки различни текстури и предмети, те развиват по-добро разбиране на света около тях.
 
 
2) Когнитивно развитие
 
Пространствено съзнание: Двигателната активност помага на бебетата да развият пространствено съзнание, което е способността да разбират връзката между себе си и заобикалящата ги среда. Това им помага да научат за собствените си тела и как да се движат в околната среда.
Разрешаване на проблеми: докато бебетата се занимават с физически дейности, те срещат различни предизвикателства и препятствия. Те се учат да решават проблеми и да намират начини за преодоляване на тези предизвикателства.
Памет: Двигателната активност също може да подобри паметта на бебето. Когато повтарят определени действия, като посягане към играчка, те развиват мускулна памет, която може да помогне при бъдещи движения и дейности.
 
 
 
3) Емоционално развитие
 
Самоувереност: Двигателната активност може да помогне на бебетата да развият самоувереност, докато се учат да се ориентират в средата и да овладяват нови умения.
 
Независимост: Докато бебетата се занимават с двигателна дейност, те се научават да изследват околната среда самостоятелно. Това може да доведе до чувство за независимост и самодостатъчност.
 
Емоционална регулация: Физическата активност също може да помогне на бебетата да регулират емоциите си. Когато се занимават с физическа активност, това може да помогне за освобождаване от стреса и напрежението.
4) Езиково развитие
 
Комуникация: Двигателната активност може да улесни комуникацията между бебетата и хората, които се грижат за тях. Например, когато бебето посегне към играчка, то може да издаде звук или жест, за да изрази желанието си за предмета.
 
Речник: Докато бебетата участват в двигателна дейност, те могат да научат нови думи и понятия, като „горе“, „долу“, „над“ и „под“.
 
Социално развитие: Двигателната активност също може да помогне на бебетата да развият социални умения, докато взаимодействат с болногледачи и други деца. Например, те могат да се научат да се редуват или да споделят играчки.
 
 
  В обобщение, двигателната активност е от решаващо значение за развитието на бебето, тъй като подпомага физическото, когнитивното, емоционалното и езиковото развитие. Включвайки се в различни форми на физическа активност, бебетата могат да учат и растат по забавен и интерактивен начин.
Други статии
otmamazamami.com | © Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram